Organizacje

Stowarzyszenie Dostawców Usług Zatrudnienia

Stowarzyszenie Dostawców Usług Zatrudnienia (ALP) to organizacja oferująca specjalistów, która promuje odpowiedzialne zatrudnienie. ALP reprezentuje swoich członków i wspiera ich, zapewniając, aby zaopatrzenie w siłę roboczą, jej wykorzystanie i zarządzanie w sektorach przetwórstwa, produkcji, przemysłu, magazynowania i logistyki były uznawane za przykłady dobrej praktyki.

Wśród członków ALP są zarówno drobni lokalni dostawcy usług pracy, jak i najwięksi krajowi dostawcy usług pracy różnego profilu. Naszymi członkami zrzeszonymi są pakowacze produktów rolnych

http://labourproviders.org.uk/ 

Stronger Together (Silniejsi razem) to międzynarodowa inicjatywa biznesowa, której celem jest ograniczenie przypadków występowania współczesnego niewolnictwa, zwłaszcza pracy przymusowej, handlu ludźmi i innych ukrytych przypadków wyzysku pracowników z krajów trzecich. Zapewniamy wytyczne, oferujemy szkolenia, źródła informacji i sieć narzędzi, które pomagają pracodawcom, dostawcom usług zatrudnienia, pracownikom i ich przedstawicielom działającym wspólnie w ograniczaniu wyzysku pracowników.

Inicjatywa Stronger Together oferuje różnorodne, wszechstronne współczesnych możliwości szkoleń specjalistów w zakresie ograniczania współczesnego niewolnictwa, w tym otwarte warsztaty, moduły e-szkoleń oraz indywidualne szkolenia w domu. Nasze źródła informacji można pobrać bezpłatnie; w szkoleniach i instruktażach pracowników oraz pracowników tymczasowych i sezonowych można wykorzystywać plakaty informacyjne, ulotki i przekonywające filmy; zawierają interaktywne listy kontrolne i standaryzowane polityki; zestawy narzędzi dla zakładów przemysłowych stosujących najlepsze praktyki. Nasze wszechstronne zestawy narzędzi dostarczają niezbędnych informacji i zaopatrują firmy w przejrzyste narzędzia, które mogą one stosować do odstraszania, wykrywania i rozwiązywania przypadków wyzysku pracowników w swojej działalności i łańcuchu dostaw.

Inicjatywa Stronger Together skupia uwagę na praktycznej, pragmatycznej i łatwej w przystosowaniu pomocy, która może być przydatna dla biznesu w różnych dziedzinach działalności lub o różnej wielkości. Inicjatywa Stronger Together, której wdrażanie rozpoczęto w Wielkiej Brytanii w 2013 r., stała się ruchem ogólnoświatowym, który realizuje projekty i programy w różnych krajach.

https://stronger2gether.org

Pośrednicy pracy i Urząd ds. Wyzysku w Pracy współpracują w celu ochrony podatnych i wyzyskiwanych pracowników. Jesteśmy pozarządową publiczną jednostką organizacyjną kierowaną przez niezależną radę, w której skład wchodzi prezes i sześciu członków zatrudnianych z uwzględnieniem ich posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Naszą rolą jest ochrona podatnych i wyzyskiwanych pracowników. Po przeanalizowaniu danych, które otrzymujemy od naszych inspektorów, społeczeństwa, biznesu oraz innych organizacji rządowych, badamy doniesienia o wyzysku pracowników i niezgodnych z prawem działaniach, takich jak handel ludźmi, praca przymusowa i nielegalne zatrudnienie, a także naruszenia przepisów dotyczących płacy minimalnej i działalności agencji pracy.

Badamy wszystkie aspekty wyzysku siły roboczej w Anglii i Walii, a jednocześnie współpracujemy z takimi instytucjami jak policja, Narodowa Agencja ds. Przestępczości i inne rządowe organy ścigania, ponieważ w ten sposób staramy się wykrywać, unieszkodliwiać i zapobiegać poważnym i zorganizowanym przestępstwom na terenie Wielkiej Brytanii.

Nasz system licencjonowania reguluje, że firmy, które zapewniają pracowników dla branży dostaw świeżych produktów i sektora ogrodniczego, powinny spełniać określone ustawowo standardy zatrudnienia.

Jeśli jesteś agencją zatrudnienia, dostawcą usług pracy lub pośrednikiem pracy, który dostarcza pracowników dla poniżej wymienionych gałęzi przemysłu, będziesz potrzebować licencji GLAA:

  • Rolnictwo
  • Ogrodnictwo
  • Zbiór mięczaków
  • Wszelka działalność w zakresie przetwórstwa i pakowania związana z powyższymi gałęziami