Asociacijos ir kitos organizacijos

Darbo paslaugų teikėjų asociacija

Darbo paslaugų teikėjų asociacija (ALP) yra specialistų pasiūlos asociacija, skatinanti atsakingą įdarbinimą. ALP atstovauja savo nariams ir juos remia, užtikrindama, kad aprūpinimas darbo jėga, jos panaudojimas ir valdymas perdirbimo, gamybos, pramonės, sandėliavimo ir logistikos sektoriuose būtų pripažintas geros praktikos pavyzdžiu.

ALP narių yra tiek tarp mažų vietinių darbo paslaugų teikėjų, tiek ir tarp didžiausių nacionalinių įvairaus profilio darbo paslaugų teikėjų. Mūsų asocijuotais nariais yra žemės ūkio produkcijos pakuotojai, gamintojai, perdirbėjai ir logistikos įmonės.

Daugiau informacijos intererneto svetainėje: http://labourproviders.org.uk/ 

Stronger Together (Kartu mes stipresni) – tai daugiašalė verslo iniciatyva, kuria siekiama mažinti šiuolaikinės vergovės atvejų, ypač priverstinį darbą, prekybą žmonėmis ir kitokį nematomą trečiųjų šalių darbuotojų išnaudojimą. Mes aprūpiname gairėmis, siūlome mokymus, informacijos šaltinius ir priemonių tinklą, kad darbdaviai, įdarbinimo paslaugų teikėjai, darbuotojai ir jų atstovai, dirbdami kartu mažintų darbuotojų išnaudojimą.

Iniciatyva Stronger Together siūlo įvairias išsamias šiuolaikinę vergovę mažinančias specialistų mokymo galimybes, įskaitant atvirus seminarus, e. mokymosi modulius ir individualius apmokymus namuose. Mūsų informacijos šaltinius galima nemokamai atsisiųsti; darbuotojų ir laikinųjų bei sezoninių darbuotojų mokymui ir instruktavimui galima naudotis informaciniais plakatais, lankstinukais ir paveikiais filmukais; čia pateikiami interaktyvūs kontroliniai sąrašai ir standartizuota politika; yra įrankių rinkiniai geriausios praktikos pramonės įmonėms. Mūsų išsamūs įrankių rinkiniai suteikia reikiamą informaciją ir aprūpina įmones aiškiomis priemonėmis, kurias jos savo verslo ir tiekimo grandinėje gali taikyti atgrasymui nuo darbuotojų išnaudojimo, tokių atvejų aptikimui ir jų sprendimui.

Iniciatyva Stronger Together skiria dėmesį praktiškai, pragmatiškai ir lengvai pritaikomai pagalbai, kuri tiktų bet kokios srities ar dydžio verslui. 2013 m. Jungtinėje Karalystėje pradėjusi veikti iniciatyva Stronger Together išaugo iki pasaulinio masto judėjimo, kuris vykdo projektus ir programas įvairiose šalyse.

Daugiau informacijos: https://stronger2gether.org

Kovos su nusikaltėlių gaujomis ir priverstinio darbo įstaiga (angl. The Gangmasters and Labour Abuse Authority) bendradarbiauja, kad apsaugotų pažeidžiamus ir išnaudojamus darbuotojus.

Esame nežinybinė viešoji įstaiga, vadovaujama nepriklausomos tarybos, kurią sudaro pirmininkas ir šeši nariai, įdarbinti atsižvelgiant į atitinkamas žinias, patirtį ir įgūdžius. Mūsų tikslas – apsaugoti pažeidžiamus ir išnaudojamus darbuotojus. Išnagrinėję duomenis, kuriuos gauname iš savo inspektorių, visuomenės, verslo ir kitokių vyriausybinių organizacijų, tiriame pranešimus apie darbuotojų išnaudojimą ir neteisėtą veiklą, pvz., prekybą žmonėmis, priverstinį darbą ir nelegalų darbą, taip pat minimalaus darbo užmokesčio ir įdarbinimo agentūrų veiklos įstatymų pažeidimus.

Mes tiriame visus darbo jėgos išnaudojimo aspektus Anglijoje ir Velse, o kartu bendradarbiaujame ir su tokiomis įstaigomis kaip policija, nacionalinė kriminalinių nusikaltimų agentūra ir kitos vyriausybinės teisėsaugos institucijos, nes taip siekiame aptikti, išardyti ir sutrikdyti sunkius ir organizuotus nusikaltimus visoje Jungtinėje Karalystėje.

Mūsų licencijavimo schema reglamentuoja, kad įmonės, kurios teikia darbuotojus šviežių produktų tiekimo pramonei ir sodininkystės sričiai, atitiktų įstatymų nustatytus įdarbinimo standartus. Jei esate įdarbinimo agentūra, darbo paslaugų teikėjas arba įdarbinimo tarpininkas, kuris darbuotojais aprūpina toliau išvardytas pramonės šakas, jums reikės GLAA licencijos:

  • Žemės ūkis
  • Moliuskų rinkimas
  • et koks su minėtomis šakomis susijęs perdirbimas ir pakavimas
Daugiau informacijos: https://www.gla.gov.uk/